Overtures. Diary | Увертюри. Щоденник

Укр

Увертюри. Щоденник

Десять робіт – десять днів спостереження у композиції з площин, ліній і кольору.

Багатошаровий безпредметний живопис різних матеріалів, які динамічно рухаючись, нагадують густе звучання музичної композиції, що триває не тільки в просторі, але й у часі.

Щоденне спостереження того, як сильно впливає оточення і спілкування (середовище) на те, що виникає на полотні в результаті роботи. Останні два роки я часто змінюю майстерні і усвідомлюю, як свідомість перебудовує свої звичні патерни в нових обставинах, як спілкування з новими цікавими митцями насичує мій мистецький словник та зміщує з мертвої точки багато стереотипів, спонукаючи народження нових підходів і проектів.

“Увертюра. Щоденник” – це продовження тривалого проекту Альони Кузнєцової “Механічний балет” (за однойменним фільмом Фернана Леже з оркестром для механічних інструментів Джорджа Антейла, 1924 р.).En

Overtures. Diary
Ten works – ten days of observation in the composition of planes, lines and colors.
The multi-layered, non-object painting of various materials that are dynamically moving, remind the dense sound of musical composition that lasts not only in space but also in time.
Daily observation of how strongly the environment and communication influence on a result of work that arises on canvas.

For the last two years, artist often changes workspaces and realizes how consciousness rebuilds its usual patterns in new circumstances, how communication with new interesting artists enriches her vocabulary and shifts away from the deadlock many stereotypes, prompting the birth of new approaches and projects.
“Overture. Diary” is a continuation of the long-term project of Alena Kuznetsova “Ballet mecanique” (after cognominal Fernand Leger’s movie with George Anteil’s orchestra for mechanical instruments, 1924). 


ОПИС | DESCRIPTION

Назва: “Увертюри. Щоденник” | Title: “Overtures. Diary”

Серія: “Механічний балет” | Series: “Ballet mecanique”

Художник: Альона Кузнєцова | Artist: Alena Kuznetsova

Розмір: 60*60 см кожна | Size: 60*60 cm each one

Дата створення: 2018 | Date of creation: 2018

Місце написання: Збараж | Place of creation: Zbarazh

Тип: Картина, Поліптих | Type: Painting, Polyptych

Техніка: Змішана | Technique: Mixed

Матеріал: Полотно | Material: Canvas

Виставки:

“Дорогоцінності”, галерея ЦеГлина (Київ), 2018;

“Values on the way”, галерея Lite-haus Galerie + Projektraum, Берлін, Німеччина, 2018;

Exhibitions:

Values on the way”, TseGlyna (Kyiv), 2018;

“Values on the way”, Lite-haus Galerie + Projektraum, Berlin, Germany, 2018;

Атрибути: Сертифікат автентичності | Attributes: Certificate of authenticity

Пакування:  Картона чи дерев’яна коробка, Тубус | Packaging: Cartoon or wooden box, Tube

Ціна: За запитом | Price: On demand

Status: Available | Статус: Доступні