Overtures. Diary

Укр

Увертюри. Щоденник

Десять робіт – десять днів спостереження у композиції з площин, ліній і кольору.

Багатошаровий безпредметний живопис різних матеріалів, які динамічно рухаючись, нагадують густе звучання музичної композиції, що триває не тільки в просторі, але й у часі.

Щоденне спостереження того, як сильно впливає оточення і спілкування (середовище) на те, що виникає на полотні в результаті роботи. Останні два роки я часто змінюю майстерні і усвідомлюю, як свідомість перебудовує свої звичні патерни в нових обставинах, як спілкування з новими цікавими митцями насичує мій мистецький словник та зміщує з мертвої точки багато стереотипів, спонукаючи народження нових підходів і проектів.

“Увертюра. Щоденник” – це продовження тривалого проекту Альони Кузнєцової і Тараса Поповича “Механічний балет” (за однойменним фільмом Фернана Леже з оркестром для механічних інструментів Джорджа Антейла, 1924 р.).En

Overtures. Diary
Ten works – ten days of observation in the composition of planes, lines and colors.
The multi-layered, non-object painting of various materials that are dynamically moving, remind the dense sound of musical composition that lasts not only in space but also in time.
Daily observation of how strongly the environment and communication influence on a result of work that arises on canvas.

For the last two years, artist often changes workspaces and realizes how consciousness rebuilds its usual patterns in new circumstances, how communication with new interesting artists enriches her vocabulary and shifts away from the deadlock many stereotypes, prompting the birth of new approaches and projects.
“Overture. Diary” is a continuation of the long-term project of Alena Kuznetsova and Taras Popovich “Ballet mecanique” (after cognominal Fernand Leger’s movie with George Anteil’s orchestra for mechanical instruments, 1924).