Relations with the image | Стосунки з образом

Галерея Imagine Point представляє виставковий проект «Стосунки з образом»:
Альона Кузнєцова, живопис, керамічна скульптура
Жанна Петренко, гобелен.

А справді, у які стосунки з образом ми вступаємо? Коли ми споглядаємо витвір мистецтва, ми-глядач можемо пасивно дозволити на нас впливати, або натомість, активно з ним взаємодіємо –суперечимо з образом, або погоджуємось, закохуємось у нього, або навіть бажаємо його знищити… А як впливає створення образу на самого творця? Хто кого створює? І це не марне питання.

Альона Кузнєцова і Жанна Петренко відверто розмірковують про свої стосунки з образом – і у своїх творах, і у своїх роздумах.
«Цю не зовсім “серію”, але висловлювання з 10 робіт різного формату, я вважаю пророчою, – ділиться Альона Кузнєцова: почала її ще в кінці 2019 року, бо відчувала біль і особисту кризу, яку ніяк не могла пояснити логічно, і працювала з нею аж до кінця 2021-го.

Найстрашніше – це криза сенсів. Виходом було спробувати пильно придивитись в ці óбрази, від яких я значною мірою відвикла, займаючись дослідженням кольору і абстрактним мистецтвом впродовж попередніх 10 років. Ці роботи – повернення до реального життя, що містить складні стосунки, ерос і танатос, невимовне, передчуття незворотнього. На полотні крім олії, використовувала колажі, аплікації і бісер, що став ідеальним інструментом сповільнення часу».

«Гобелен це живопис, але нитками. Різниця в тому що повертатись до виправлень вже немає можливості. Кожна помилка, є свідченням неідеальності нашого життя, протягом цього процесу відбувається зміна і з роботою, і зі мною…» – Жанна Петренко використовує старовинну техніку гобеленового ткацтва. Процес розділяється на декілька етапів: створення ескізу – картону, що буде зразком під час виконання самого твору; натягування ниток основи на дерев‘яну раму, і, власне, сам процес ткання.

Звернення до традиційних технік: кераміка, ткацтво, цяткування, відображає спільне відчуття змін та крихкості життя і світу навколо. І ці ж старовинні практики є одвічним засобом зцілення. «Стосунки з образом» Альона Кузнєцова, Жанна Петренко

Галерея Imagine Point, Голосіївський проспект 86/1

Подія: https://fb.me/e/1Ih58fsFl


Imagine Point Gallery presents the exhibition project “Relations with Image”: Alena Kuznetsova (painting, ceramic sculpture) & Zhanna Petrenko (tapestry).

And really, what kind of relations do we enter into with the image? When we contemplate a work of art, we, the viewers, can passively allow ourselves to be influenced, or instead, actively interact with it – contradict the image, or agree, fall in love with it, or even want to destroy it…

And how does the creation of an image affect the creator himself? Who creates whom? And this is not an idle question.

Alena Kuznetsova and Zhanna Petrenko openly reflect on their relations with the image – both in their works and in their thoughts.

“I consider this not quite a ‘series’, but statements from 10 works of different formats, to be prophetic,”
says Alena Kuznetsova: she started it at the end of 2019, because she felt pain and a personal crisis that she could not explain logically, and worked with her own until the end of 2021. The worst thing is a crisis of meaning. The solution was to try to take a closer look at these images, which I had largely weaned myself off by doing color research and abstract art for the previous 10 years. These works are a return to real life, which contains complex relationships, eros and thanatos, the unspeakable, the foreboding of the irreversible. On canvas, in addition to oil, she used collages, applications and beads, which became an ideal tool for slowing down time.” – Alena Kuznetsova

Event: https://fb.me/e/1Ih58fsFl

‘Relations with the image’
Opening evening: 29/07, 18:00
Imagine point gallery
Ukraine, Kyiv, 86/1 Holosiivskyi avenue


 Відкриття виставки | Opening evening 


 Експозиція | Exposition


Твори | Artworks