Kyiv. Liquid Canvas

“Kyiv. Liquid Canvas”
Відкриття виставки Нової Художньої Школи: Liquid City
За підримки Культурного Проекту та Національного історичного музею України

Студентська виставка Нової Художньої Школи: Liquid City присвячена дослідженню міста через художні практики.
Впродовж одного тижня 16 учасників працювали над розробкою та втіленням художньо-дослідницького проекту, результати якого будуть представлені у формі інтерактивної аудіо-візуальної інсталяції на території Національного історичного музею України.
Наявність в назві виставки слова “сanvas” дражнить глядача очікуванням побачити на виставці традиційні медіа та актуалізує проблему стереотипного уявлення про інструменти, з якими працює сучасний художник.
Окрім того, фінальна виставка учасників школи – це спроба відійти від статичних топографічних категорій сприйняття міста та представити його як динамічне явище, елементи якого перебувають у плинних просторових та політичних відношеннях.

Презентація досліджень студентів НХШ: Liquid City: 21.00, 18 липня
Святкове відкриття виставки: 22.00
Офіційний хештег: #kyivliquidcanvas
Адреса: Володимирська, 2 (на території Національного історичного музею України).

“Kyiv. Liquid Canvas”
Opening ceremony of an exhibition of The New Art School: Liquid City
Supported by Cultural Project and National Historical Museum of Ukraine.

Student’s exhibition of the Second New Art School: Liquid City is devoted to a research of a city through new art practices.
During a week 16 students were working on creation and realization of an art project, the results of which will be represented in a form of audio-visual installation on the territory of National Historical Museum of Ukraine.

The word “canvas”, in the title of the exhibition, teases a visitor with a feeling of hope to see traditional media on the exhibition and in that sense actualizes the problem of stereotypical outlook about instruments with which artists usually work.
Moreover, the final exhibition of participants of The School is to try to move away from static topographic categories of perception of the city and to imagine it as a dynamic phenomenon, the elements of which are in liquid space and political relations.

The presentation of the results of the research of New Art School students: July, 18th at 9 a.m.
The opening ceremony: 10 a.m.
Official hashtag: #kyivliquidcanvas
Adress: Volodymyrska str., 2 (near National Historical Museum of Ukraine)